ACC Enterprise

Stöder ett obegränsat antal kameror och servrar. Inkluderar avancerade funktioner för att göra den till en kraftfull, öppen plattform för storskaliga övervakningsbehov.