Klientterminal

Corepixel rekommenderar alltid att använda fristående klient-PC för bästa funktion utav klientmjukvarorna.